LLARGA I CURTA

NORMATIVA MARXA LLARGA I CURTA

1-    La Catalunya Trail  s’organitza en format brevet. Això vol dir que cada persona és responsable de la seva pròpia seguretat. En aquesta modalitat de marxa, no hi ha ni ambulància ni cotxe escombra. L’organització no es responsabilitza dels accidents que hi pugui haver. Tothom haurà d’estar cobert amb la assegurança de dia o la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme. 

2-    Podran participar en aquesta marxa tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa de ciclisme. Els participants que no en disposin, podran agafar la llicència de dia que els cobreixi els quatre dies per 10 euros.  Així el preu serà de 20 euros pels federats i 30 euros pels no federats (La inscripció anirà pujant a mesura que passi el temps). 

3-     La marxa no és competitiva i els participants hauran de respectar els quatre dies que dura la cursa. Passats aquests quatre dies, la llicència de dia d’aquells que l’hagin agafat, deixarà de tenir efecte. 

4-     En la marxa no hi haurà vehicle escombra ni ambulància. 

5-     En cap dels casos l’organitzador es farà responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o requeriments de la policia de trànsit, essent ells mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.  

6-     Els participants hauran de seguir tot el recorregut donat en gps per l’organització i en cas de sortir del camí es tornarà al mateix lloc on n’han sortit, de tal manera que hauran de fer sempre tota la ruta completa.  

7-     Al final de la marxa es lliurarà el fitxer gps a l’organització per tal de verificar la ruta.

8-     Durant la ruta hi haurà una sèrie de punts de control en què els participants hauran de fer una fotografia del lloc, d’ells i el dorsal i penjar-la a la pàgina de Facebook o passar per un establiment perquè els segellin el llibre de ruta. És obligatori penjar les fotos de tots els punts de control si l’establiment està tancat.

9-     L’organització donarà el recorregut definitiu 4 dies abans de la cursa. Abans hi haurà un recorregut no detallat amb km i desnivell, per ajudar a als participants a gestionar-se l’allotjament si volen. 

10-     Es podrà participar en equips i anar amb un sol gps, però tot l’equip haurà de fer tota la ruta també completa. 

11- Els participants es comprometen a respectar  les normes de circulació i les propietats privades per on es passi. En cas de trobar balles i tancats s’hauran de deixar tal i com estaven abans de passar-hi. 

12- Els participants també s’han de comprometre a no tirar brossa i respectar el medi ambient i el patrimoni cultural dels llocs per on passen. 

13- La Catalunya Trail passarà per algunes poblacions i carreteres. El trànsit rodat no estarà tallat, s’haurà de respectar les normes generals de circulació. Qualsevol tipus d’incident recaurà sota la responsabilitat dels corredors.

14- Els participants podran dormir on ells creguin més adient (bivac, càmpings, hotels, refugis, etc.) respectant sempre la llei. 

15- La Catalunya Trail és una marxa d’autoabastiment, això vol dir que els participants són autosuficients i  hauran de portar tot el necessari per fer la marxa. Podran comprar menjar, el necessari per a la bici i dormir en allotjaments durant la ruta. No podran rebre ajuda externa si no és en cas d’emergència. 

16- No hi haurà cotxe escombra ni d’emergència, per tant cada participant haurà de gestionar-se per si mateix la tornada en cas d’abandó. L’organització facilitarà horaris de trens i d’autobús a diferents poblacions i es facilitarà el telèfon dels organitzadors de la cursa per si hi ha qualsevol incident. 

17- Les bicis elèctriques són permeses, però, s’haurà d’informar a l’organització i concursaran a part.  

18- No està permesa cap tipus de tracció que no sigui la força d’un mateix, excepte el cas de la bici elèctrica.

19- L’organització donarà informació amb punts de control, fonts d’aigua, botigues, llocs on dormir, etc. 

20- Els participants disposaran de 4 dies per acabar la ruta. En cas d’abandonar o no arribar dins d’aquests quatre dies, s’haurà d’informar a l’organització. 

21- L’organització donarà rutes alternatives en gps per si algun punt fos intransitable. Es podrà modificar la ruta en cas excepcional aliè a l’organització.

22- Material obligatori: 

a.       Casc homologat. 

b.      Llum davantera, posterior i cinta reflectant.

c.       Mòbil carregat

d.      Gps

e.       Manta tèrmica que els permeti cobrir tot el cos. 

f.        Kit de primers auxilis.  (desinfectant, venes i gasses)

23- L’organització es reserva el dret d’anular la marxa en cas de condicions meteorològiques adverses o qualsevol altre situació aliena a l’organització dins els set dies anteriors a la sortida. En aquest cas no es tornen els 15 euros de la inscripció ni els 10 de la llicència de dia. Si la prova s’anul·lés per qualsevol altra raó, es tornarien els diners de la inscripció. 

24- Tot participant a la Catalunya Trail es compromet ha haver llegit i complir aquestes normes. 

HABILITATS NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DE LA CATALUNYA TRAIL. 

Els participants hauran d’avaluar les seves capacitats alhora de poder fer una cursa de llarga distància com aquesta. 

1-     Els participants hauran d’estar en bona forma física i psicològica per poder realitzar una marxa com aquesta 

2-     S’haurà de tenir uns coneixements bàsics de navegació amb gps i orientació. 

3-     Coneixements bàsics i material de reparació de bicicleta tals com arreglar una roda, canviar una cadena, etc. 

4-     A finals de març i principi d’abril es poden trobar nevades en algun punt del recorregut. En cas de ser considerables, l’organització donarà recorreguts alternatius. Els participants són els responsables de portar el material més adient per una cursa com aquesta i en aquesta època. 

5-     És cadascú el propi responsable de la seva seguretat i els corredors es comprometran a respectar les normes de circulació i les lleis.

NORMATIVA GRAVEL DAY

NORMATIVA GRAVEL DAYA

1-    La Catalunya Trail Gravel Day s’organitza en format brevet. Això vol dir que cada persona és responsable de la seva pròpia seguretat. En aquesta modalitat de marxa, no hi ha ni ambulància ni cotxe escombra. L’organització no es responsabilitza dels accidents que hi pugui haver. Tothom haurà d’estar cobert amb la assegurança de dia o la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme. 

2-    Podran participar en aquesta marxa tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa de ciclisme. Els participants que no en disposin, podran agafar la llicència de dia que els cobreixi el dia per 2.5 euros.  Així el preu serà de 15 euros pels federats i 17.5 euros pels no federats (La inscripció anirà pujant a mesura que passi el temps). 

3-     La marxa no és competitiva i els participants hauran de respectar el dia que dura la cursa. Passats el 19 d’abril la llicència de dia d’aquells que l’hagin agafat, deixarà de tenir efecte. 

4-     En la marxa no hi haurà vehicle escombra ni ambulància. 

5-     En cap dels casos l’organitzador es farà responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o requeriments de la policia de trànsit, essent ells mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.  

6-     Els participants hauran de seguir tot el recorregut donat en gps per l’organització i en cas de sortir del camí es tornarà al mateix lloc on n’han sortit, de tal manera que hauran de fer sempre tota la ruta completa.  

7-     Al final de la marxa es lliurarà el fitxer gps a l’organització per tal de verificar la ruta.

8-     Durant la ruta hi haurà una sèrie de punts de control en què els participants hauran de fer una fotografia del lloc, d’ells i el dorsal i penjar-la a la pàgina de Facebook o passar per un establiment perquè els segellin el llibre de ruta. És obligatori penjar les fotos de tots els punts de control si l’establiment està tancat.

9-     L’organització donarà el recorregut definitiu 4 dies abans de la cursa.

10-     Es podrà participar en equips i anar amb un sol gps, però tot l’equip haurà de fer tota la ruta també completa. 

11- Els participants es comprometen a respectar  les normes de circulació i les propietats privades per on es passi. En cas de trobar balles i tancats s’hauran de deixar tal i com estaven abans de passar-hi. 

12- Els participants també s’han de comprometre a no tirar brossa i respectar el medi ambient i el patrimoni cultural dels llocs per on passen. 

13- La Catalunya Trail passarà per algunes poblacions i carreteres. El trànsit rodat no estarà tallat, s’haurà de respectar les normes generals de circulació. Qualsevol tipus d’incident recaurà sota la responsabilitat dels corredors.

15- La Catalunya Trail és una marxa d’autoabastiment, això vol dir que els participants són autosuficients i  hauran de portar tot el necessari per fer la marxa. Podran comprar menjar, el necessari per a la bici. No podran rebre ajuda externa si no és en cas d’emergència. 

16- No hi haurà cotxe escombra ni d’emergència, per tant cada participant haurà de gestionar-se per si mateix la tornada en cas d’abandó. L’organització facilitarà horaris de trens i d’autobús a diferents poblacions i es facilitarà el telèfon dels organitzadors de la cursa per si hi ha qualsevol incident. 

17- Les bicis elèctriques són permeses, però, s’haurà d’informar a l’organització i concursaran a part.  

18- No està permesa cap tipus de tracció que no sigui la força d’un mateix, excepte el cas de la bici elèctrica.

19- L’organització donarà informació amb punts de control, fonts d’aigua, botigues, llocs on dormir, etc. 

20- Els participants disposaran d’1 dia per acabar la ruta. En cas d’abandonar o no arribar dins d’aquests quatre dies, s’haurà d’informar a l’organització. 

21- L’organització donarà rutes alternatives en gps per si algun punt fos intransitable. Es podrà modificar la ruta en cas excepcional aliè a l’organització.

22- Material obligatori: 

a.       Casc homologat. 

b.      Llum davantera, posterior i cinta reflectant.

c.       Mòbil carregat

d.      Gps

e.       Manta tèrmica que els permeti cobrir tot el cos. 

f.        Kit de primers auxilis.  (desinfectant, venes i gasses)

23- L’organització es reserva el dret d’anular la marxa en cas de condicions meteorològiques adverses o qualsevol altre situació aliena a l’organització dins els set dies anteriors a la sortida. En aquest cas no es tornen els 15 euros de la inscripció ni els 10 de la llicència de dia. Si la prova s’anul·lés per qualsevol altra raó, es tornarien els diners de la inscripció. 

24- Tot participant a la Catalunya Trail es compromet ha haver llegit i complir aquestes normes. 

HABILITATS NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DE LA CATALUNYA TRAIL. 

Els participants hauran d’avaluar les seves capacitats alhora de poder fer una cursa de llarga distància com aquesta. 

1-     Els participants hauran d’estar en bona forma física i psicològica per poder realitzar una marxa com aquesta 

2-     S’haurà de tenir uns coneixements bàsics de navegació amb gps i orientació. 

3-     Coneixements bàsics i material de reparació de bicicleta tals com arreglar una roda, canviar una cadena, etc. 

4-     A finals de març i principi d’abril es poden trobar nevades en algun punt del recorregut. En cas de ser considerables, l’organització donarà recorreguts alternatius. Els participants són els responsables de portar el material més adient per una cursa com aquesta i en aquesta època. 

5-     És cadascú el propi responsable de la seva seguretat i els corredors es comprometran a respectar les normes de circulació i les lleis.

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS OBERTES

Aquest any tindrem dues modalitat (CURTA I LLARGA). 

PREU DE LES INSCRIPCIONS (+10 no federats i 2,5 la Gravel Day)

20 euros la llarga i 15 la curta fins el 19 de març,

25 euros a llarga i 20 la curta fins el 7 d’abril.

30 euros a llarga i 25 la curta fins el 14 abriL.

INSCRIPCIONS LLARGA

INSCRIPCIONS CURTA

ALLOTJAMENT

A la Catalunya Trail no gestionem allotjament, però hem intentat buscar una ruta que pugui oferir facilitats per aquells que no vulguin dormir en tenda o fer bivac al més pur estil bikepacking.

És important pensar que per Setmana Santa pot costar trobar allotjament.

Una vegada inscrits, se us enviarà un document més detallat amb possibles refugis, albergs i allotjaments per a passar la nit, però hi ha molts més allotjaments.

INFORMACIÓ

La marxa de la Catalunya Trail és aproximadament de 320 km o 230 km. i amb un desnivell acumulat de 8.300 m. o 4.200 m. principalment per pistes i corriols que travessen serres inhòspites i passos d’alta muntanya. 

ON I QUAN ES FA?

La Catalunya Trail llarga i Curta començaran divendres 19 de abril a les 8 i a las 10 del matí a Girona on es donaran els dorsals i tindran fins el dilluns 22 d’abril per arribar a Manresa. 

La Caalunya Trail Gravel Day serà també el 19 d’abril però se sortirà a les 7 del matí i es disposarà de només 1 dia per a fer tot el recorregut de la curta. 

El recorregut llarg passarà per serralades com el Collsacabra i el Cadí-Pedraforca i algunes poblacions com Rupit, Ripoll, Castellar de n’Hug, Gósol i Berga. 

El recorregut de la Catalunya Trail Curta i la Gravel Day és el mateix. No passarà per tants pobles com la llarga i la superfície és perfecte per a fer amb gravel.

PREU I LLICÈNCIES.

El preu de la marxa són 20, 25 o 30 euros l’opció llarga i 5 euros menys la curta segons el dia d’inscripció. Després de la inscripció es donarà un quilometratge i altimetria aproximat amb les poblacions on es poden trobar serveis i hostals.   

Els participants que no disposin de la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme o d’alguna altre federació, hauran d’agafar la llicència de dia de 10€ que els cobrirà els 4 dies de la cursa. Els que facin la Catalunya Trail Gravel Day i no estiguin federats, només hauran de pagar 2’5 euros de més. Fora d’aquest període les llicències de dia deixaran de tenir vigència. 

BIKEPACKING, AUTOABASTIMENT I NON-STOP

La modalitat de bikepacking és un tipus de cicloturisme amb BTT o gravel que combina la bicicleta i l’acampada (tot i que un cop inscrits s’enviarà un document que us ajudarà a trobar llocs per passar la nit). Es busca el contacte amb la natura i l’aventura . És una modalitat minimalista que vol viatjar amb l’estrictament just i necessari. 

Al ser d’autoabastiment, no es podrà rebre ajuda externa i cada participant s’haurà de portar i gestionar el seu menjar i material, si que és permès comprar menjar i tot el necessari durant el recorregut. 

La marxa és contínua, el rellotge no s’atura. Tothom pot decidir si es vol aturar, on i quan. Es facilitarà a la web una idea aproximada del quilometratge, el desnivell acumulat i pobles que anirem trobant per a poder-se gestionar els descansos. 4 dies abans de la cursa es donarà el recorregut en gps més precís i el llibre de ruta.  

Hi haurà uns punts de control en establiments on fitxar. Si l’establiment estigués tancat i no es pogués registrar, s’haurà d’enviar una fotografia perquè quedi constància del temps. 

L’organització donarà unes rutes gps alternatives per si algunes zones fossin intransitables. L’organització es reserva el dret de canviar el recorregut en qualsevol moment per alguna situació excepcional aliena a l’organització. 

ON DESCANSAR

En el bikepacking tothom és lliure de descasar on vulgui. Qui vulgui aturar-se al ras pot fer-ho, però es donarà un llistat amb albergs, refugis o hotels on es podrà descansar per preus molt reduïts. Serà cada participant qui haurà de gestionar-se l’allotjament. 

Penseu que al ser Setmana Santa els allotjaments poden quedar saturats. 

Al Ripollès i al Berguedà l’allotjament no hauria de ser un problema, però aquells que vulguin passar la nit a la Garrotxa, les places potser són més limitades. En tot cas potser hauran  de sortir uns kilòmetres de la ruta. 

LA BICICLETA

La Catalunya Trail llarga és de BTT o si es vol també es pot fer amb gravel o ciclocròs. La major part de la ruta es pot fer perfectament amb la de gravel, però hi ha uns pocs quilòmetres de pujada forta on les bicicletes de gravel ho poden passar malament. 

La Catalunya Trail curta i la Gravel Day són recorreguts perfectes per a gravel. 

MODALITATS

MODALITATDISTÀNCIASORTIDATEMPSSUPERFÍCIEPREU
Llarga320 km.
8.300 m.
19 d’abril
8:00
10:00
4 diesBTT
Gravel
20 € fins 19 març
25 € fins 7 d’abril
30 €fins 14 d’abril
(+10 no federats)
Curta230 km.
4.200 m.

19 d’abril
8:00
10:00
4 diesGravel 15 € fins 19 març
20 € fins 7 d’abril
25 €fins 14 d’abril
(+10 no federats)
Gravel Day230 km.
4.200 m.

19 d’abril
7:00
1 diaGravel15 € fins 19 març
20 € fins 7 d’abril
25 €fins 14 d’abril
(+2’5 no federats)