LLARGA I CURTA

NORMATIVA MARXA LLARGA I CURTA

1-    La Catalunya Trail  s’organitza en format brevet. Això vol dir que cada persona és responsable de la seva pròpia seguretat. En aquesta modalitat de marxa, no hi ha ni ambulància ni cotxe escombra. L’organització no es responsabilitza dels accidents que hi pugui haver. Tothom haurà d’estar cobert amb la assegurança de dia o la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme. 

2-    Podran participar en aquesta marxa tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa de ciclisme. Els participants que no en disposin, podran agafar la llicència de dia que els cobreixi els quatre dies per 10 euros.  Així el preu serà de 20 euros pels federats i 30 euros pels no federats (La inscripció anirà pujant a mesura que passi el temps). 

3-     La marxa no és competitiva i els participants hauran de respectar els quatre dies que dura la cursa. Passats aquests quatre dies, la llicència de dia d’aquells que l’hagin agafat, deixarà de tenir efecte. 

4-     En la marxa no hi haurà vehicle escombra ni ambulància. 

5-     En cap dels casos l’organitzador es farà responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o requeriments de la policia de trànsit, essent ells mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.  

6-     Els participants hauran de seguir tot el recorregut donat en gps per l’organització i en cas de sortir del camí es tornarà al mateix lloc on n’han sortit, de tal manera que hauran de fer sempre tota la ruta completa.  

7-     Al final de la marxa es lliurarà el fitxer gps a l’organització per tal de verificar la ruta.

8-     Durant la ruta hi haurà una sèrie de punts de control en què els participants hauran de fer una fotografia del lloc, d’ells i el dorsal i penjar-la a la pàgina de Facebook o passar per un establiment perquè els segellin el llibre de ruta. És obligatori penjar les fotos de tots els punts de control si l’establiment està tancat.

9-     L’organització donarà el recorregut definitiu 4 dies abans de la cursa. Abans hi haurà un recorregut no detallat amb km i desnivell, per ajudar a als participants a gestionar-se l’allotjament si volen. 

10-     Es podrà participar en equips i anar amb un sol gps, però tot l’equip haurà de fer tota la ruta també completa. 

11- Els participants es comprometen a respectar  les normes de circulació i les propietats privades per on es passi. En cas de trobar balles i tancats s’hauran de deixar tal i com estaven abans de passar-hi. 

12- Els participants també s’han de comprometre a no tirar brossa i respectar el medi ambient i el patrimoni cultural dels llocs per on passen. 

13- La Catalunya Trail passarà per algunes poblacions i carreteres. El trànsit rodat no estarà tallat, s’haurà de respectar les normes generals de circulació. Qualsevol tipus d’incident recaurà sota la responsabilitat dels corredors.

14- Els participants podran dormir on ells creguin més adient (bivac, càmpings, hotels, refugis, etc.) respectant sempre la llei. 

15- La Catalunya Trail és una marxa d’autoabastiment, això vol dir que els participants són autosuficients i  hauran de portar tot el necessari per fer la marxa. Podran comprar menjar, el necessari per a la bici i dormir en allotjaments durant la ruta. No podran rebre ajuda externa si no és en cas d’emergència. 

16- No hi haurà cotxe escombra ni d’emergència, per tant cada participant haurà de gestionar-se per si mateix la tornada en cas d’abandó. L’organització facilitarà horaris de trens i d’autobús a diferents poblacions i es facilitarà el telèfon dels organitzadors de la cursa per si hi ha qualsevol incident. 

17- Les bicis elèctriques són permeses, però, s’haurà d’informar a l’organització i concursaran a part.  

18- No està permesa cap tipus de tracció que no sigui la força d’un mateix, excepte el cas de la bici elèctrica.

19- L’organització donarà informació amb punts de control, fonts d’aigua, botigues, llocs on dormir, etc. 

20- Els participants disposaran de 4 dies per acabar la ruta. En cas d’abandonar o no arribar dins d’aquests quatre dies, s’haurà d’informar a l’organització. 

21- L’organització donarà rutes alternatives en gps per si algun punt fos intransitable. Es podrà modificar la ruta en cas excepcional aliè a l’organització.

22- Material obligatori: 

a.       Casc homologat. 

b.      Llum davantera, posterior i cinta reflectant.

c.       Mòbil carregat

d.      Gps

e.       Manta tèrmica que els permeti cobrir tot el cos. 

f.        Kit de primers auxilis.  (desinfectant, venes i gasses)

23- L’organització es reserva el dret d’anular la marxa en cas de condicions meteorològiques adverses o qualsevol altre situació aliena a l’organització dins els set dies anteriors a la sortida. En aquest cas no es tornen els 15 euros de la inscripció ni els 10 de la llicència de dia. Si la prova s’anul·lés per qualsevol altra raó, es tornarien els diners de la inscripció. 

24- Tot participant a la Catalunya Trail es compromet ha haver llegit i complir aquestes normes. 

HABILITATS NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DE LA CATALUNYA TRAIL. 

Els participants hauran d’avaluar les seves capacitats alhora de poder fer una cursa de llarga distància com aquesta. 

1-     Els participants hauran d’estar en bona forma física i psicològica per poder realitzar una marxa com aquesta 

2-     S’haurà de tenir uns coneixements bàsics de navegació amb gps i orientació. 

3-     Coneixements bàsics i material de reparació de bicicleta tals com arreglar una roda, canviar una cadena, etc. 

4-     A finals de març i principi d’abril es poden trobar nevades en algun punt del recorregut. En cas de ser considerables, l’organització donarà recorreguts alternatius. Els participants són els responsables de portar el material més adient per una cursa com aquesta i en aquesta època. 

5-     És cadascú el propi responsable de la seva seguretat i els corredors es comprometran a respectar les normes de circulació i les lleis.